Lisalugemist

Soovitame tutvuda järgmiste raamatute ja veebimaterjalidega:

Bancroft, Lundy; Silverman Jay G. Vägivallatseja lapsevanemana. Tartu 2007: Tartu Naiste Varjupaik.

Bancroft, Lundy. Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed. Tartu 2006: Tartu Naiste Varjupaik.

Brehat, Karoline. Ma armastasin manipulaatorit. Tallinn 2011: Varrak

Mellody, Pia. Kaassõltuvus. Tallinn 2007: Väike Vanker.

Mellody, Beattie. Kaassõltuvusest vabaks. Tallinn 2008: Pilgrim

Kase, Helve (koostaja). Vaikijate hääled: raamat soolisest vägivallast: räägivad ohvrid, nõustavad eksperdid, analüüsivad teadlased. Tallinn 2001: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infobüroo, EV Sotsiaalministeeriumi Võrdõiguslikkuse Büroo, Eesti Avatud Ühiskonna Instituut.

Perttu, Sirkka jt. Ava silmad!: käsiraamat vägivalda kogenud naistele (Sirkka Perttu, Päivi Mononen-Mikkilä, Riikka Rauhala, Päivi Särkkälä). Jyväskylä 2001: Gummerus Kirjapaino OY http://www.hotpeachpages.net/lang/speak/paanavausVIRO.pdf

Kirikud ütlevad „EI“ naistevastasele vägivallale. Tegevuskava kirikutele. Luterlik Maailmaliit Misjoni ja arengu osakond Naised Kirikus ja Ühiskonnas

http://www.enu.ee/lisa/434_Kirikud_vagivalla_vastu_.pdf