2019

Alates 2019. aasta 1. jaanuarist osutas Tallinna Naiste Tugikeskus koos Tallinna Naiste Kriisikoduga Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel ohviabi seaduses sätestatud naiste tugikeskuse teenust Harjumaal.

2019. aastal pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 341 naist kellel oli kokku 291 alaealist last. 

Neist naistest 328 olid kogenud psühholoogilist, 195 füüsilist, 233 majanduslikku ja 56 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Naistele pakuti 950 korral telefoninõustamist. Krisiinõustamist pakuti 222,5 tundi, juhtumipõhist nõustamist 813,5 tundi, võrgustikutööd tehti 173,5 tundi. Samuti pakuti psühholoogilist nõustamist ja õigusabi. Majutust vajadsid 31 naist koos 20 lapsega.

Lastele pakuti psühholoogilist nõustamist jm tegevusi.

Toimusid naiste eneseabi grupi kohtumised jm võimestavad tegevused.