2020

Jätkus teenuste osutamine Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel.

2020. aastal pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 388 naist kellel oli kokku 393 alaealist last. 

Neist naistest 362 olid kogenud psühholoogilist, 226 füüsilist, 235 majanduslikku ja 60 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Naistele pakuti 1848 korral telefoninõustamist. Krisiinõustamist pakuti 201 tundi, juhtumipõhist nõustamist 1274 tundi, võrgustikutööd tehti 334 tundi. Samuti pakuti 304 tundi psühholoogilist nõustamist ja 291 tundi õigusabi. Majutust sai 30 naist koos 20 lapsega.

Lastele pakuti psühholoogilist nõustamist jm tegevusi.

Toimusid naiste eneseabi grupi kohtumised jm võimestavad tegevused.