Tugitelefon 1492

1492  on üleriigiline ööpäevaringne lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele, kes:

 • tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida

 • soovivad leida olukorrast väljapääsu

 • vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel

 • otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda

 • tahavad analüüsida võimalikke variante oma vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks

 • on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust

 • on langenud vägistamise ohvriks

Naiste tugitelefoni töötajad:

 • pakuvad emotsionaalset tuge

 • jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eest

 • annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega

 • annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta

Helistamine kõikidest võrkudest tasuta.

1492  tööd korraldab alates 2008. aastast Eesti Naiste Varjupaikade Liit.

Tugitelefoni tegevus on alates 2019. aastast tagatud tänu Riigikogu EKRE ja Isamaa fraktsioonide toetusele.