Meie teenused

 

Naiste tugikeskuse teenus ohvriabi seaduse tähenduses on liitteenus, mille eesmärk on aidata kaasa naistevastase vägivalla ohvriks langenud naise vägivallast pääsemisele ja iseseisva toimetuleku saavutamisele, pakkudes turvalist keskkonda ja nõustamist.

Tugikeskus osutab Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel abivajajatele esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, õigusnõustamist ja ka ajutist turvalist majutust (viimast ka emaga kaasas olevatele lastele).

Lisaks sellele pakume vastavalt võimalustele psühholoogilist nõustamist lastele, eneseabigruppe naistele ja tugigruppe ning muid võimestavad tegevusi nii naistele kui lastele.

Meie teenuste kohta saate anda tagasisidet kas ENVL kodulehel asuva küsimustiku või  Sotsiaalkindlustusameti kodulehel asuva küsimustiku kaudu.

Teenuse üle teeb järlevalvet Sotsiaalkindlustusamet.

Meie tugikeskuse kaebuste lahendamise korraga saate tutvuda siin.