2021

Jätkub teenuste osutamine Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel.

2021. aasta I poolel pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 275 naist kellel oli kokku 232 alaealist last.

Neist naistest 234 olid kogenud psühholoogilist, 166 füüsilist, 142 majanduslikku ja 65 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Naistele pakuti 1120 korral telefoninõustamist. Krisiinõustamist pakuti 119 tundi, juhtumipõhist nõustamist 595 tundi, võrgustikutööd tehti 212 tundi. Samuti pakuti 213 tundi psühholoogilist nõustamist ja 245 tundi õigusabi. Majutust sai 14 naist koos 14 lapsega.

Lastele pakuti psühholoogilist nõustamist jm tegevusi.

Toimusid naiste eneseabi grupi kohtumised jm võimestavad tegevused.