2016

2016. aastal viisime edukalt lõpule eelmisel aastal MTÜ Tallinna Naiste Tugikeskuse poolt alustatud uue naiste  tugikeskuse  teenuse käivitamise Tallinnas. Keskendusime oma töös eelkõige Ida-Harjumaale ja Lasnamäe linnaosale, ka meie majutusruumid paiknesid Lasnamäel.

Meie töötajate ja vabatahtlike tiimi kuulusid

Vaike Pähn- juhataja

Agata Kristiina Ree- tugikeskuse töötaja

Ingrid Vou- tugikeskuse töötaja

Mai Zayas- tugikeskuse töötaja

Merle Albrant- jurist

Mirjam Püvi- psühhoterapeut

Jane Hainsalu- vabatahtlik

Eha Reitelmann- vabatahtlik

Olga Kovaljova- vabatahtlik

2016. aastal pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 186 naist kellel oli kokku 161 alaealist last. Neist 125 naist olid eestikeelsed, 60 venekeelsed ja 1 ingliskeelne.

Neist naistest 171 olid kogenud psühholoogilist, 104 füüsilist, 73 majanduslikku ja 24 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Lisaks pöördus tugikeskusesse 6 naist, kes olid kogenud seksuaalvägivalda ja 1 prostitutsiooni kaasatud naine.

Naistele pakuti 328 korral telefoninõustamist, 609 korral juhtumipõhist nõustamist, 40 korral psühholoogilist nõustamist/psühhoteraapiat ja 67 korral juriidilist abi.

Psühholoogilist abi/psühhoteraapiat said 20 naist kokku 86 tundi  ja juriidilist abi 17 naist kokku 103,5 tundi.

Ööbimist vajas 15 naist, kes viibisid varjupaigas kokku 860 ööd. Neil oli kaasas kokku 18 last, kes viibisid varjupaigas kokku 1243 ööd.

Lisaks pakuti naistele võlanõustamist, abi transpordil, laste hoidmisel ja tegeleti eraldi varjupaigas elavate lastega.

Tallinna Naiste Tugikeskuse tegevust rahastas 2016. aastal Sotsiaalministeerium. Kokku kasutasime baasteenuse osutamiseks 33996 eurot, psühholoogilise ja juriidilise nõustamise jaoks Norra programmis 1124 eurot, fraktsioonitoetustest 2813  eurot ja sotsministeeriumi nõustamise lepingu arvelt 4705  eurot 

Tugikeskuse avamiseks vajaliku mööbli, tehnika jm vahendite ostmist toetas  4000 euroga organisatsioon Femmes d’Europe