Füüsiline vägivald

Füüsiline vägivald on tahtlik jõu kasutamine teise isiku suhtes, mis võib põhjustada ohvrile füüsilist valu, vigastusi või isegi surma ning samuti psühholoogilisi kannatusi.

Füüsiline vägivald järgneb sageli psühholoogilisele.

Füüsilise vägivald on kõige kergemini ära tuntav vägivalla vorm, kuna ohvril on sageli nähtavad kahjustused. Füüsiline vägivald võib ilmneda näiteks järgmiste tegevustena:

 • Löömine käe, jala või mingi esemega
 • Tõukamine, lükkamine;
 • Mingi esemega viskamine
 • Raputamine
 • Juustest tirimine
 • Kriimustamine, näpistamine, küünistamine, hammustamine
 • Kinnihoidmine, kinnisidumine, luku taha panek
 • Kägistamine, lämmatamine
 • Põletamine
 • Uputamine
 • Külm- või tulirelva kasutamine