2018

2018. aastal osutas Tallinna Naiste Tugikeskus sõltumatu tugikeskusena vägivalda kogenud naistele jätkuvalt tasuta esmast kriisinõustamist ja juhtumipõhist nõustamist. Samuti pakkusime naistele kokkuleppel psühhoteraapiat, õigusabi ja ajutist majutust.

2018. aastal pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 102 naist kellel oli kokku 105 alaealist last. 

Neist naistest 95 olid kogenud psühholoogilist, 56 füüsilist, 48 majanduslikku ja 23 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Lisaks pöördus tugikeskusesse 1 prostitutsiooni kaasatud naine.

Naistele pakuti 250 korral telefoninõustamist. Krisiinõustamist pakuti 49,4 tundi, juhtumipõhist nõustamist 174 tundi, võrgustikutööd tehti 73,2 tundi. Samuti pakuti psühholoogilist nõustamist ja õigusabi. Majutust sai üks naine koos oma lapsega.

Meie vabatahtlike nõustajate tiimi kuulusid:

Vaike Pähn- juhataja, esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja, võlanõustaja

Ingrid Vou- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Jane Hainsalu- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Eha Reitelmann- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Lota Aadla- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Merle Albrant- jurist

Piia Roosileht- jurist

Mirjam Püvi- psühhoterapeut

Tiiiu-Ann Kaldma- jurist

Christina Rannit-jurist

Tugikeskuse nõustajad tegutsesid 2018. aastal täielikult vabatahtlikkuse alusel, ilma igasuguse tasuta.

Vabatahtlikele nõustajatele nende tööga seotud kulutuste katmiseks kasutasime 3000 eurot Eesti Naiste Varjupaikade Liidule annetustena laekunud raha.