Psühholoogiline vägivald

Psühholoogiline vägivald on kõige levinum vägivallavorm.

Psühholoogilise vägivallana kirjeldatakse järjepidevat sõnades, pilgus, hoiakus väljenduvat rünnakut, mis alandab teise inimese eneseväärikust ning kahjustab tema psüühikat. Naised, kes on kannatanud füüsilise, seksuaalse ja majandusliku vägivalla all, on kogenud reeglina ka psühholoogilist vägivalda. Ohvrid peavad psühholoogilist vägivalda kõige raskemini talutavaks ja nende heaolu kahjustavaks vägivallavormiks.

Psühholoogiline vägivald  võib sisaldada näiteks järgmisi tegevusi:

  • Kritiseerimine ja halvustamine
  • Halvustavate nimedega kutsumine
  • Karjumine
  • Sõimamine
  • Solvamine
  • Mõnitamine
  • Manipuleerimine
  • Hirmutamine ja ähvardamine (sh haiget tegemise või tapmisega ähvardamine)
  • Sotsiaalne isoleerimine (nt sõprade, sugulastega suhtlemise või vaba aja veetmise ja hobidega tegelemise egoistliku võimu ja kontrolli vajadusest põhjustatud piiramine või keelamine)