2015

2015. aastal toimisid Tallinnas edukalt kaks vägivalla ohvritest naistele ja nende lastele erinevat abi pakkuvat organisatsiooni- Tallinna Naiste Kriisikodu ja MTÜ Enne ja Pärast Sündi ehk Nõmme ema ja lapse varjupaik.  

Mõlemad organisatsioonid tegutsesid linna lääneosas. Seetõttu tekkis mõte asutada uus organisatsioon, mis tegeleks ohvrite abistamisega eelkõige suurima elanike arvuga linnaosas Lasnamäel ja pakuks täiemahulist naiste tugikeskuse teenust ka vene keelt kõnelevatele naistele.

2015. aastal korraldas ENVL järjekordse baaskoolituse naiste tugikeskuste uute töötajate ja vabatahtlike koolituse. 48-tunnise koolituse läbisid uue tugikeskuse tiimist Agata, Jane, Mirjam, Vaike, Reet, varasemast oli koolituse läbinud Mai.

Suvel esitati taotlus Hasartmängumaksu Nõukogule tugikeskuse käivitamiseks toetuse saamiseks, mis kahjuks polnud edukas. Siiski alustati vabatahtliku tööna vägivalla ohvritele esmase ja juhtumipõhise nõustamise pakkumist juba 2015. aasta suvest.

Aasta lõpus ei õnnestunud uuel tugikeskusel kahjuks osaleda Sotsiaalministeeriumi korraldatud konkursil, kuna osalevatelt organisatsioonidelt nõuti eelnevat töökogemust. Seetõttu otsustati ühendada jõud ENVL-iga ja käivitada täiemahuline teenus Eesti Naiste Varjupaikade Liidu egiidi all.