2017

Eesti Naiste Varjupaikade Liit esitas Sotsiaalkindlustusametile oma pakkumuse riigihankes naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks Harju maakonnas 2017. aastaks, kuid see ei osutunud edukaks.

Et väga paljude meie klientide juhtumite lahendamine oli pooleli, jätkasid meie kogenud nõustajad siiski vabatahtlikuna tööd ka peale 2017. aasta 1. jaanuari. Töö käigus lisandus ka järjest uusi abivajajaid, keda on terve aasta jooksul võimalust mööda abistatud.

2017. aastal osutas Tallinna Naiste Tugikeskus sõltumatu tugikeskusena vägivalda kogenud naistele tasuta esmast kriisinõustamist ja juhtumipõhist nõustamist. Samuti pakkusime naistele kokkuleppel psühhoteraapiat, õigusabi ja ajutist majutust.

Oktoobris ja novembris pakkusime ka võimalust osaleda eneseabi grupis.

2017. aastal pöördus Tallinna Naiste Tugikeskusesse 117 naist kellel oli kokku 89 alaealist last. Neist 77 naist olid eestikeelsed, 36 venekeelsed ja 4 ingliskeelset.

Neist naistest 103 olid kogenud psühholoogilist, 73 füüsilist, 55 majanduslikku ja 17 seksuaalset vägivalda lähisuhtes.

Lisaks pöördus tugikeskusesse 5 naist, kes olid kogenud seksuaalvägivalda ja 1 prostitutsiooni kaasatud naine.

Naistele pakuti 145 korral telefoninõustamist, 52 korral meili teel nõustamist, 139 korral juhtumipõhist nõustamist, 32 korral tugigrupi teenuseid. Samuti pakuti psühholoogilist nõustamist ja õigusabi.

Majutust said 2 naist, kes viibisid varjupaigas kokku 99 ööd. Neil oli kaasas kokku 5 last, kes viibisid varjupaigas kokku 161 ööd.

Meie vabatahtlike nõustajate tiimi kuulusid:

Vaike Pähn- juhataja, esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja, võlanõustaja

Ingrid Vou- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Jane Hainsalu- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Eha Reitelmann- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Lota Aadla- esmane nõustaja, juhtumipõhine nõustaja

Merle Albrant- jurist

Piia Roosileht- jurist

Mirjam Püvi- psühhoterapeut

Ene Ahas- eneseabi grupi juht

Tugikeskuse nõustajad tegutsesid 2017. aastal täielikult vabatahtlikkuse alusel, ilma igasuguse tasuta.

Vabatahtlikele nõustajatele nende tööga seotud kulutuste katmiseks kasutasime 3000 eurot Eesti Naiste Varjupaikade Liidule annetustena laekunud raha.