Mis on vägivald

Naiste tugikeskus osutab abi naistevastase vägivalla ohvritele.

Vastavalt Istanbuli konventsioonile loetakse naistevastaseks sooliseks vägivallaks vägivalda, mis on suunatud naise vastu põhjusel, et tegemist on naisega, või mis mõjutab naisi ebaproportsionaalselt.